Park View, Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, HN - Khách hàng: Chị Hòa

Các công trình thiết kế khác