Mandarin garden 2, Hoàng Mai, Hà Nội - Khách hàng: Anh Hưng

Các công trình thiết kế khác