Tòa C Imperia, Thanh Xuân, Hà Nội - Khách hàng: Anh Quý

Các công trình thiết kế khác