Tòa B1, Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội - Khách hàng: Chị Bằng

Các công trình thiết kế khác