Tòa C Imperia, Thanh Xuân, Hà Nội - Khách hàng: Anh Hoàng

Các công trình thiết kế khác