Times city, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Khách hàng: Anh Bình

Các công trình thiết kế khác