Times city, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Khách hàng: chị GIang

Các công trình thiết kế khác