Park Hill, Hai Bà Trưng, HN - Khách hàng: Chị Ly

Các công trình thiết kế khác