Park Hill, Hai Bà Trưng, HN - Khách hàng: Chú Chính

Các công trình thiết kế khác