Times city, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Khách hàng: Chị Mai

Các công trình thiết kế khác